Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
 
Zapytanie ofertowe - Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych (zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo budowlane)

Łódź, dnia 03.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zleceniem okresowej kontroli obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, zwracamy się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie
okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych (zgodnie z Art. 62 ustawy Prawo budowlane) oraz przedstawienie sprawozdania po kontroli:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (zgodnie
  z Art. 62 ustawy Prawo budowlane):

Rzeka Sokołówka:

1. Zbiornik Wycieczkowa

2. Zbiornik Staw Wasiaka

3. Zbiornik Zgierska

4. Zbiornik Teresy

5. Zbiornik Pabianka

6. Zbiornik Żabieniec

Rzeka Łódka:

7. Zbiornik Wojska Polskiego/ASP

8. Zbiornik Oblęgorska

Rzeka Jasień:

9. Zbiornik Przędzalniana

Rzeka Olechówka:

10. Zbiornik Olechowska

11. Zbiornik Tomaszowska

12. Zbiornik Rzemieślnicza

 1. Sporządzenie protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną w wersji papierowej
  i elektronicznej.

 1. Termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy

 1. Ofertę prosimy przesłać drogą pocztową na adres:

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

 1. Kryterium oceny ofert:

- cena 100%

 1. Termin składania ofert: 13.02.2017 (liczy się data wpływu)

 

 

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne
ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi i nie stanowi podstawy
do roszczeń sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.