Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Stowarzyszenie Zielona Szkoła

Stowarzyszenie Zielona Szkoła

 
 

STOWARZYSZENIE ZIELONA SZKOŁA 91-520 Łódź, ul. Okólna 183, tel. 601 34 66 85/ jest organizacją pozarządową działająca od 1995 roku na terenie kraju a szczególnie na obszarze Łodzi i województwa łódzkiego. Podejmujemy wiele działań i realizujemy projekty związane z edukacją ekologiczną i przyrodniczą dzieci i młodzieży, szkolimy studentów, nauczycieli i edukatorów oraz rozszerzamy świadomość dorosłych grup obywateli. Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspomaga działalność Terenowego Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim, który organizuje zajęcia terenowe i warsztatowe dla dzieci i młodzieży z województwa Łódzkiego (kilka tysięcy uczestników rocznie).

W latach 1999-2003 byliśmy organizatorem cyklu szkoleń (30 szkoleń, ponad 700 uczestników) na terenie całej Polski w ramach szwedzko-polskiego projektu ''EkoLogic''. Wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym wydaliśmy polską wersję czterech podręczników z serii EkoLogic (Edukacja Ekologiczna, Zielona Alternatywa, Cztery Pory Roku, Kręci się kreci koło za kołem czyli droga do zrównoważonego rozwoju).

W okresie 1999- 2003 zorganizowaliśmy pięć ogólnopolskich seminariów warsztatowych ,,Szanse i zagrożenia edukacji ekologicznej w terenie'' w różnych ciekawych przyrodniczo miejscach Polski (Łódź, Białowieża, Bieszczady, Myślibórz, Góry Stołowe) i wydaliśmy po każdym spotkaniu zbiór materiałów poseminaryjnych. Do wydawnictw propagujących przyrodę najbliższej okolicy należy seria plakatów:

1. Ścieżki Lasu Łagiewnickiego
2. Ptaki Lasu Łagiewnickiego
3. Ważki Lasu Łagiewnickiego
4. Motyle Lasu Łagiewnickiego
5. Bioróżnorodność Lasu Łagiewnickiego

oraz seria widokówek z roślinami i zwierzętami występującymi w Lesie Łagiewnickim. Wydaliśmy również dwa zbiory scenariuszy: Edukacja ekologiczna w terenie. Wybór scenariuszy oraz Scenariusze zajęć ekologicznych opracowane przez uczestników warsztatów EKOLOGIC.

Dzięki nawiązanej współpracy z różnymi organizacjami uczestniczyliśmy w realizacji wielu programów edukacyjnych (Edukacja w Naturze, Forum Edukacyjne ,,Przyjazna Szkoła'', KRĄG, Ptaki Drapieżne, Zielony Pakiet. Obecnie współpracujemy Z Centrum Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS w realizacji programów ekologicznych i działaniach EKOKLUBÓW.

Chcemy aby nasze działania (szkolenia, warsztaty, akcje oraz codzienna praca z młodzieżą i dorosłymi) doprowadziły do zmiany świadomości oraz zachowań społecznych w relacji ze środowiskiem i samym sobą: Zmiany powinny dotyczyć:

1. Sposoby wytwarzania, zagospodarowania odpadów, oszczędność surowców.
2. Oszczędnego gospodarowania zasobami.
3. Dbałość o stan czystości powietrza, wody, gleby na poziomie gospodarstwa domowego.
4. Zrozumienie istoty zachowania bioróżnorodności w przyrodzie i jej ochrona.
5. Umiejętność gospodarowania czasem wolnym i organizacja wypoczynku, dbałość o swoje zdrowie. Konsekwencją świadomych działań społecznych będą pozytywne zmiany w środowisku mające wymiar ludzki i również ekonomiczny. Trwałym efektem tych działań będzie zrównoważony rozwój.

Teresa Kotynia - Prezes Stowarzyszenia Zielona Szkoła (tkotynia@op.pl)

(wróć)