Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Posprzątaj z nami

Posprzątaj z nami

 
 


Drodzy Mieszkańcy!W wyniku wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej” zgrabione liście z zabudowy jednorodzinnej Państwa posesji prosimy wystawiać w 120 l workach  foliowych w terminie przewidzianym w harmonogramie odbioru odpadów zielonych, zamieszczonym na stronie internetowej http://czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1394 ). Odpady te zabierze firma odbierająca  od Państwa odpady komunalne. Nie będziecie Państwo ponosić dodatkowych kosztów w związku z tą usługą, ponieważ "opłata śmieciowa", którą aktualnie Państwo płacicie obejmuje koszt powyżej  usługi. Informujemy również, składowanie odpadów zielonych na terenach, które służyły wcześniej do tzw.: „akcji liść” jest niedozwolone.

Prosimy Państwa o dostosowanie się do powyższych wskazówek. W przypadku zauważenia przez Państwa nielegalnych składowisk śmieci lub też terenów, które wymagają zgrabienia i uprzątnięcia Wydział Gospodarki Komunalnej prosi o kontakt pod telefonem Zielonej Linii +42 638 5000 oraz +42 638 5453.


Zielona Linia Logo

Zobacz też nasze programy: