Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 
 

Obecnie w Łodzi funcjonują trzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są to miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu. Punkty zlokalizowane się:

  • przy miejskiej sortowni położonej przy ul. Zamiejskiej 1, nr tel. 42 689 73 50

  • przy ulicy Kasprowicza 10, nr tel. 663 662 227

  • przy ulicy Granicznej 2, nr tel. 603 500 505

 

Punkty przeznaczone są dla osób prywatnych - mieszkańców Łodzi, którzy mogą dostarczać własnym transportem niżej wymienione rodzaje odpadów wytworzone wyłącznie w gospodarstwach domowych.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Kasprowicza 10 czynny jest:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,

wtorek - w w godzinach 8:00 - 20:00,

sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Kasprowicza 10


■    zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
-    urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory).
-    telewizory i monitory
-    pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne :
a)    wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.).
b)    małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.).
c)    sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.).
d)    sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.).
e)    oprawy oświetleniowe.
f)    narzędzia elektryczne.
g)    zabawki elektryczne.
-    baterie i akumulatory.
-    zużyte świetlówki.

■    przeterminowane leki;

■    farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach;

■    drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);

■    opakowania ze szkła ;

■    tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);

■    zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo);

■    odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);

■    opakowania z papieru i tektury (kartony);

■    opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);

■    opakowania z metali (puszki);

■    odzież;

■    drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;

■    odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście);

■    tekstylia, opakowania z tekstyliów;

■    odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe;

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Zamiejskiej 1 czynny jest:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7:00 – 18:00,

wtorek  - w godzinach 7:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 7:00 – 13:00.

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Zamiejskiej 1:

■    zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
■    magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);
■    zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
■    urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
■    baterie i akumulatory;
■    opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
■    drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
■    szkła (okienne niezbrojone);
■    tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding);
■    tworzyw sztucznych (zabawki, meble ogrodowe);
■    zużyte opony samochodów osobowych do 4 szt.;
■    odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
■    opakowania z papieru i tektury (kartony);
■    makulatura (gazety, książki);
■    opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
■    opakowania z metalu (puszki);
■    opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
■    odzież;
■    drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;
■    trawa, liście do 500 kg/miesiąc;
■    papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;
■    usunięte tynki, tapety, okleiny itp;
■    materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany);
■    materiały konstrukcyjne zawierające gips (w tym płyty karton gips);
■    zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu;
■    farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Granicznej 2 czynny jest:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,

wtorek  - w godzinach 8:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Granicznej:

■    zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
-    urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
-    telewizory i monitory,
-    pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne :
a)    wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
b)    małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
c)    sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
d)    sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
e)    oprawy oświetleniowe,
f)    narzędzia elektryczne,
g)    zabawki elektryczne,
-    baterie i akumulatory,
-    zużyte świetlówki,
■    farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
■    drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
■    opakowania ze szkła,
■    tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
■    zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo),
■    odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
■    opakowania z papieru i tektury (kartony),
■    opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania
ze styropianu),
■    materiały konstrukcyjne zawierające gips, styropian budowlany,
■    opakowania z metali (puszki),
■    odzież,
■    drobny gruz ceglany i betonowy z remontów, papa odpadowa, usunięte tynki,
tapety oraz okleiny,
■    odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),
■    tekstylia,
■    odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
■    opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ( np. środki
ochrony roślin).

 

Odpady MUSZĄ BYĆ POSORTOWANE według rodzajów. Odpady przyjęte zostaną bezpłatnie.
Każdy mieszkaniec może dostarczyć odpady w ilości, która nie może świadczyć o likwidacji działalności gospodarczej, jednak nie więcej niż 200 kg jednorazowo odpadów wielkogabarytowych lub budowlanych i rozbiórkowych

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są inwestycją Miasta Łodzi.

 

Wpisz nazwę szukanej ulicy:
 
 
 
 
 
Wczytywanie mapy...