Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
Zmiana systemu segregacji odpadów

Od 1 lipca 2018 r. w Łodzi zmienia się system segregacji odpadów obowiązujący wszystkich mieszkańców gromadzących odpady w sposób selektywny. Według nowych zasad segregacja odpadów surowcowych odbywać się będzie z rozdzieleniem do osobnych pojemników lub worków:

  • papier - kolor niebieski,
  • szkło - kolor zielony,
  • metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
  • odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy.
  • odpady pozostałe (resztkowe) powinny się znaleźć w pojemnikach w kolorze czarnym.

Właściciele nieruchomości obecnie używane pojemniki zobowiązani są do oznakowania napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach będą mieli czas do 30 czerwca 2022 r. Właściciele nieruchomości stosujący do segregacji odpadów worki powinni zapewnić je w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych odpadów, czyli: papier to worek niebieski, szkło to worek zielony, metale i tworzywa sztuczne to worek żółty, odpady ulegające biodegradacji to worek brązowy.

Więcej: http://uml.lodz.pl/segreguj/

Wprowadzenie nowych zasad nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i obowiązywać będą aktualne stawki opłat. Natomiast dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej konieczne jest złożenie aktualizacji deklaracji.

 

ZALECENIA CO DO POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DO

Plik do pobrania:
Szczegóły:
http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=2012