Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
Odbiór choinek

Z związku z potrzebą zapewnienia poświątecznego odbioru choinek od właścicieli nieruchomości informujemy, że obecnie - na kanwie doświadczeń z lat ubiegłych - ustalana jest koncepcja dot. sposobu odbioru drzewek zarówno z zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. O ustaleniach powiadomimy w najbliższych dniach.