Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
[INFO] Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Według nowych zasad segregacja odpadów surowcowych odbywać się będzie z rozdzieleniem na cztery frakcje. Do osobnych pojemników będziemy wrzucać: papier, szkło, metale i plastik oraz odpady ulegające biodegradacji. Tym samym pojemniki na odpady zbierane selektywnie będą oznaczane w czterech różnych kolorach. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wchodzi w życie od 1 lipca 2017 r.  Zmiany nie będą jednak obowiązywały już od tego dnia.  Uwzględniono okresy przejściowe.

Zatem do 31 grudnia 2017 r. należy oznakować pojemniki na odpady zbierane selektywnie odpowiednim napisem (PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO).

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach będzie pięć lat czyli do 30 czerwca 2022 r.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/