Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2017

Informujemy, iż Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi wysyła do mieszkańców miasta pisma informujące o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze konta, służącego indywidualnym rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty prosimy dokonywać na numer ogólny:


Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych, Oddział ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami
71 1560 0013 2355 4903 9000 0001

W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres nieruchomości,której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.


Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji w placówkach Getin Noble Bank S.A.

 

Lista placówek Getin Noble Bank S.A., w których można dokonać wpłat bez dodatkowych opłat:

al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 29
ul. Krzemieniecka 2b
ul. Kurczaki 12 d
ul. Limanowskiego 147/149
ul. Pabianicka 245
al. Piłsudskiego 6
al. Piłsudskiego 100
ul. Piotrkowska 83

ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
ul. Piotrkowska 166/168
al. Politechniki 32
ul. Pomorska 106
ul. Sienkiewicza 5
ul. Wujaka 5
ul. Zachodnia 47


Uwaga!

· Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta Łodzi nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

· Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Urząd Miasta Łodzi nie wystawia faktur.

 

Przypominamy, że zapewnienie pojemników / worków na odpady komunalne należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Pojemniki można zakupić w najbliższym markecie budowlanym. W przypadku worków zalecamy zakupić je w dowolnej przezroczystej kolorystyce.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (uchwała Nr LXXVI/1574/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5579, z późn. zm.) obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest zaopatrzenie jej w pojemniki co określa §8 Regulaminu. Każda nieruchomość winna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 60 l [0,06m3].

"Pojemnik na odpady komunalne" to nazwa urządzenia, które powinno spełniać wymagania Polskiej Normy PN840 lub posiadać deklarację producenta "o zgodności" tego urządzenia z wszelkimi unormowaniami dotyczącymi pojemników na odpady komunalne. Muszą być przystosowane do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych, co zapewnia bezpieczne opróżnienie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu odbierającego odpady (bezpylnego). Zmniejsza to prawdopodobieństwo uszkodzenia (np. pęknięcia) pojemnika podczas oczyszczania przez ekipę firmy wywozowej.

Przypominamy, iż w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI powinien wystawić pojemniki/worki przed posesję do godziny 6 rano lub umożliwić swobodny do nich dostęp dla pracowników  firmy wywozowej.

W celu ułatwienia wyszukiwania interesującego Państwa adresu nieruchomości, należy po otworzeniu wybranego pliku wybrać z klawiatury skrót CTRL + F i wyszukać adres nieruchomości.

Do przeglądania harmonogramów zalecany jest program Adobe Reader. Bezpłatnie pobierzesz go ze strony firmy Adobe >>>

Przy poszczególnych harmonogramach jest podana data, która oznacza od kiedy obowiązują poprawione i udostępnione publicznie harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy, że odbiór szkła opakowaniowego gromadzonego w przekazanych przez Urząd Miasta Łodzi workach będzie realizowany w terminach odbioru odpadów typu "SUROWCE" również dla nieruchomości, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów.

BAŁUTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

BALUTY_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_2017

 

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

BALUTY_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2017

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_BALUTY_2017B

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_BALUTY_2017

 

GÓRNA

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

GORNA_JEDNORODZINNA_ZMIESZANE_POZOSTALE_PO_SEGREGACJI_2017

GORNA_JEDNORODZINNA_SUROWCE_MOKRE_BIO_ODPADY_ZIELONE_2017

GORNA JEDNORODZINNA - GABARYTY 2017

 

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

GORNA_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2017

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy wielorodzinnej:

GÓRNA_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2017 - GABARYTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_GORNA_2017

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_GORNA_2017

 

POLESIE

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

POLESIE_JEDNORODZINNA_2017

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy jednorodzinnej

POLESIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNA_2017 - GABARYTY

 

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

POLESIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2017

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy wielorodzinnej:

POLESIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2017 - GABARYTY

 

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

HARMONOGRAM_ODBIORU_ODPADOW_KOMUNALNYCH_NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_POLESIE_2017

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_POLESIE_2017

 

WIDZEW

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

WIDZEW_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_2017B

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

WIDZEW_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2017

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_SEKTOR_WIDZEW_2017B

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

SEKTOR_WIDZEW__OGRODKI_DZIALKOWE_2017

 

 

ŚRÓDMIEŚCIE

 

Harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych:

SRODMIESCIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_JEDNORODZINNEJ_2017

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej:

SRODMIESCIE_DLA_KLIENTOW_ZABUDOWY_WIELORODZINNEJ_2017

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - firmy:

NIERUCHOMOSCI_NIEZAMIESZKALE_SEKTOR_SRODMIESCIE_2017B

 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych - ogródki działkowe:

HARMONOGRAM__DOMKI_LETNISKOWE_OGRODKI_DZIALKOWE_SRODMIESCIE_2017