Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
[DEKLARACJA DO POBRANIA+ STAWKI OPŁAT] Obecnie obowiązujący wzór deklaracji od 01.2016 r.

Wzór deklaracji zawierający nowe stawki opłat, dla zdarzeń zaistniałych od dnia 1 stycznia 2019 r. został opublikowany w dniu 31 grudnia 2018 r. na stronie internetowej poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi w Mieście Łodzi pod adresem: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/gospodarka-odpadami/deklaracje-i-oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/.

 

ZALECENIA CO DO POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA DEKLARACJI DO OD 1.07.2018

Plik do pobrania:

Zalecenia_wypelnienia_deklaracji_DO_dla_nieruchomosci_niezamieszkalych_D2_od_1.07.2018_do_publikacji_v4.pdf

Przyklady_wypelnienia_deklaracji_od_1_lipca_2018_dla_nieruchomosci_zamieszkalych_i_letniskowych_POJEMNIKI.pdf

Podstawa prawna:

§ UCHWAŁA NR LXIX/1769/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (obowiązuje od 1.07.2018 r.)

§ UCHWAŁA NR LXIX/1770/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi

Informujemy, że od 1 lipca 2018 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie uległy zmianie i pozostają na dotychczasowym poziome.

Wprowadzenie nowych zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obowiązujących od dnia 1 lipca 2018 r. na terenie Miasta Łodzi wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości łączonych w przypadku zadeklarowania zbiórki selektywnej.

Przypominamy, że konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to:

 

  • zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości zamieszkałych,
  • zmiana ilości powstałych odpadów komunalnych, zmiana częstotliwości odbioru odpadów lub zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną lub  zmiana systemu segregacji odpadów) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
  • zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku zaistnienia ww. zmian, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

STAWKI OPŁAT

Informacja o obowiązującej na terenie Miasta Łodzi metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w poniższych Uchwałach RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI:

UCHWAŁA NR XX/454/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XX/455/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze indywidualnym konta bankowego, służącego rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z pracownikami ODDZIAŁU DS. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI WYDZIAŁU FINANSOWEGO UMŁ ul. Sienkiewicza 5, tel. (42) 638-44-44.

PRACOWNICY UMŁ NIE UDZIELAJĄ INFORMACJI TELEFONICZNIE  O STANIE WPŁAT I ZOBOWIĄZAŃ. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI PROSIMY O OSOBISTE STAWIENNICTWO W  WYDZIALE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA ŁODZI  - ul. Sienkiewicza 5.


Formularz deklaracji:

LODZ__DEKLARACJA_ODPADY__01_2016_FINAL_publ_3.01.pdf  [do edycji i zapisania]

Informujemy, że  dopiero po wypełnieniu ostatnich pól w formularzu (m.in. z imieniem, nazwiskiem i datą wypełnienia) następuje ostateczna aktualizacja (podliczenie) zawartości pól (kwot) z wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy każdorazowo przy wypełnianiu i drukowaniu formularza mając na uwadze powyższą informację, sprawdzać poprawność wszystkich pól.

Rekomendowane jest używanie najnowszej wersji programu Adobe Reader. Program Adobe Reader jest dostępny bezpłatnie na stronie Adobe.com. Uwagi dotyczące działania formularza prosimy zgłaszać na mail: odpadykontrola@uml.lodz.pl


Dla tych właścicieli, którzy są posiadaczami nieruchomości na terenie, których nie przebywają osoby i nie powstają odpady komunalne przygotowaliśmy wzór stosownego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać poniżej oraz złożyć we wszystkich lokalizacjach wskazanych w treści deklaracji.

wzor_oswiadczenia_o_fakcie_nieprzebywania_osob__ver15052013popr.doc

 

Pełnomocnictwa - wzory do pobrania:

pelnomocnictwo_szczegolne.pdf

pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_w_postaci_papierowej.pdf

 

Składanie deklaracji DO (obowiązującej od 1 stycznia 2016 r.) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP będzie możliwe po opublikowaniu formularza elektronicznego przez Ministerstwo Cyfryzacji w Centralnym Rejestrze Wzorów Dokumentów.