Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
[DEKLARACJA DO POBRANIA] Obecnie obowiązujący wzór deklaracji od 01.2016 r.

Informujemy, że od stycznia 2017 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie uległy zmianie i pozostają na dotychczasowym poziome. Dlatego w przypadku, gdy nie nastąpiły inne zmiany mające wpływ na wysokość opłaty nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.
Konieczność złożenia nowej deklaracji zachodzi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to:
- zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości zamieszkałych,
- zmiana ilości powstałych odpadów komunalnych,  zmiana częstotliwości odbioru odpadów lub zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,
- zmiana sposobu zbierania odpadów (z selektywnej na nieselektywną bądź z nieselektywnej na selektywną) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W przypadku zaistnienia ww. zmian, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Formularz deklaracji:

LODZ__DEKLARACJA_ODPADY__01_2016_FINAL_publ_3.01.pdf  [do edycji i zapisania]

Informujemy, że  dopiero po wypełnieniu ostatnich pól w formularzu (m.in. z imieniem, nazwiskiem i datą wypełnienia) następuje ostateczna aktualizacja (podliczenie) zawartości pól (kwot) z wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy każdorazowo przy wypełnianiu i drukowaniu formularza mając na uwadze powyższą informację, sprawdzać poprawność wszystkich pól.

Rekomendowane jest używanie najnowszej wersji programu Adobe Reader. Program Adobe Reader jest dostępny bezpłatnie na stronie Adobe.com. Uwagi dotyczące działania formularza prosimy zgłaszać na mail: odpadykontrola@uml.lodz.pl


Dla tych właścicieli, którzy są posiadaczami nieruchomości na terenie, których nie przebywają osoby i nie powstają odpady komunalne przygotowaliśmy wzór stosownego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać poniżej oraz złożyć we wszystkich lokalizacjach wskazanych w treści deklaracji.

wzor_oswiadczenia_o_fakcie_nieprzebywania_osob__ver15052013popr.doc

 

Pełnomocnictwa - wzory do pobrania:

pelnomocnictwo_szczegolne.pdf

pelnomocnictwo_do_podpisywania_deklaracji_skladanej_w_postaci_papierowej.pdf

 

Składanie deklaracji DO (obowiązującej od 1 stycznia 2016 r.) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP będzie możliwe po opublikowaniu formularza elektronicznego przez Ministerstwo Cyfryzacji w Centralnym Rejestrze Wzorów Dokumentów.