Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
Inwentaryzacja Punktów Gromadzenia Odpadów na terenie Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi  informuje, iż od początku maja br. na terenie Miasta Łodzi przeprowadzana jest inwentaryzacja pojemników na odpady komunalne.

Inwentaryzacja przeprowadzana jest przy użyciu aplikacji mobilnej za pomocą telefonów komórkowych przez wytypowanych pracowników firm odbierających odpady komunalne oraz pracowników Urzędu Miasta Łodzi.

Zakres inwentaryzacji obejmuje oznaczenie:

  • adresu nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,
  • miejsca ustawienia pojemników (worków),
  • ilości i pojemności pojemników z podziałem na rodzaje odpadów (SUROWCE, MOKRE BIO, POZOSTAŁE PO SEGREGACJI, ZMIESZANE),
  • sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Wobec powyższego proszę Państwa o zapewnienie dostępu do wszystkich pojemników na odpady komunalne. Inwentaryzacja posłuży poprawie jakości funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.

W przypadku wątpliwości mogą Państwo zadzwonić pod jeden z podanych numerów telefonów:

42 638-49-83

42 638-49-86

42 638-57-76

42 638-49-34