Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

 
 
Instrukcja dot. segregacji odpadów [ULOTKA ABC GOSPODARKI ODPADAMI]

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe, ujednolicone zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju...

Aktualizowane Informacja będzie publikowana na poniższej podstronie:

http://www.czystemiasto.uml.lodz.pl/nowy_system_gospodarowania_odpadami_komunalnymi.php?article_id=1866

 

DO POBRANIA:

ULOTKA ABC GOSPODARKI ODPADAMI

 

Instrukcja jak segregować odpady komunalne

INSTRUKCJA_JAK_SEGREGOWAC_ODPADY_KOMUNALNE.pdf

Ulotka do pobrania - kolorowa [pdf - 4,7MB]

Do pojemnika oznaczonego "SUROWCE" WRZUCAMY:

* opakowania z papieru lub tektury
* stare gazety, katalogi, periodyki, zeszyty, książki
* opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, lodach,  serkach, kefirach, tłuszczach)
* butelki PET po napojach
* opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach
* folie opakowaniowe z tworzyw
* torebki foliowe, tzw. torby reklamówki
* opakowania z metalu (puszki po napojach,)
* metale (stare narzędzia, zabawki)
* kartoniki tetra pak (np. po sokach, mleku)
* odpady ze szkła opakowaniowego (butelki po piwie, winie,  po sokach i napojach, słoiki po dżemach i przetworach)
* stłuczkę szklanąUWAGA ! Jeśli to możliwe starajmy się opłukać silnie zabrudzone opakowania.

Z opakowań odkręcajmy nakrętki i wrzucajmy je  do surowców, a opakowania takie jak puszki, tetra -pak, butelki PET zgniatajmy.

Do pojemnika oznaczonego "SUROWCE" NIE WRZUCAMY:

* zatłuszczonego papieru, pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, serwetek, ręczników papierowych
* opakowań po środkach ochrony roślin
* opakowań po farbach, lakierach
* olejach technicznych
* opakowań po lekach
* szyb okiennych
* szyb samochodowych
* luster
* porcelany
* szkła zbrojonegoDo pojemnika oznaczonego "MOKRE-BIO" WRZUCAMY:

* odpady kuchenne tj. resztki owoców i warzyw np. obierki z jabłek, gruszek, cytrusów
* liście np. nać marchwi, liście kapusty, kalarepy, rzodkiewki itp.
* fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami
* skorupki od jaj
* ręczniki papierowe nie zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi


Do pojemnika  oznaczonego "MOKRE-BIO" NIE WRZUCAMY:

* resztek mięs, wędlin, ryb
* kości


"ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI" -w tej kategorii odpadów znajdują się wszystkie te odpady, których nie można określić jako SUROWCE  lub MOKRE-BIO:* zabrudzone papiery i folie
* zatłuszczone opakowanie np. po smalcu, maśle, margarynie
* ręczniki papierowe po czyszczeniu zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi
* zużyta, zniszczona i zabrudzona odzież
* filtry z odkurzaczy
* odpady z utrzymania czystości i porządku w mieszkaniach (zmiotki)
* pampersy i podkładki, chusteczki higieniczne, serwetki, waciki
* resztki mięs, wędlin, ryb
* kości

Pojemniki na odpady komunalne

Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne zbierane są w następujący sposób:
w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady mające wartość surowcową „surowce” - worki lub pojemniki od 60 l, dopuszcza się zbieranie w osobnym worku odpadów ze szkła,
b) odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” - worki od 30 l do 60 l lub pojemniki od 60 l,
c) odpady pozostałe po segregacji lub zmieszane - wyłącznie pojemniki od 60 l,
d) odpady zielone - worki od 120 l;
w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady mające wartość surowcową „surowce” - pojemniki od 550 l lub worki od 120 l dla zabudowy wysokiej z zsypami,
b) odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” - wyłącznie pojemniki od 120 l,
c) odpady pozostałe po segregacji lub zmieszane - wyłącznie pojemniki od 550 l.

Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady te zbierane są w następujący sposób:
a) odpady mające wartość surowcową „surowce” - worki od 30 l lub pojemniki od 60 l;
b) odpady pozostałe po segregacji lub zmieszane - wyłącznie pojemniki od 60 l.

Ważne!

Do zbierania odpadów komunalnych nie można zaadaptować dowolnych pojemników. Pojemniki na odpady komunalne powinny być przystosowane do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych, co zapewnia bezpieczne opróżnienie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu bezpylnego. Są to pojemniki spełniające wymagania europejskiej normy PN-EN 840-1 dotyczącej „ruchomych pojemników na odpady” do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych lub posiadające „deklarację producenta” o zgodności ze wskazaną normą.
Niektóre z pojemników będących na wyposażeniu nieruchomości nie posiadają zaczepów służących do ich mocowania, a tym samym nie zapewniają bezpiecznego opróżniania. Z praktyki firmy odbierającej odpady wynika, że opróżnianie takich pojemników prowadzi do ich pękania i w konsekwencji zniszczenia. Tym samym firmy odbierające odpady komunalne nie mają możliwości zapewnienia bezpiecznego opróżniania tego typu pojemników a co za tym idzie prawidłowej realizacji usługi. W przypadku wątpliwości w tym apekcie prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu.