Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Międzynarodowa sieć ECOCLUBES

Międzynarodowa sieć ECOCLUBES

 
 

Ekokluby to niezależna, demokratyczna organizacja pozarządowa, zrzeszająca w głównej mierze dzieci i młodzież, pracującą wspólnie na rzecz poprawy jakości życia.

Ekokluby stwarzają młodym ludziom szanse na realizację programów i projektów, które zmierzają do ochrony środowiska naturalnego oraz do zrównoważonego rozwoju lokalnego. Dzięki Ekoklubom dzieci i młodzież mogą tworzyć własne akcje i kampanie, które mają na celu pobudzenie świadomości ekologicznej ogółu obywateli.

HISTORIA

Organizacja została stworzona w 1992 roku w Argentynie. W chwili obecnej działa ponad 600 grup w 31 krajach świata. W aktywność Ekoklubów zaangażowanych jest ponad 15000 wolontariuszy. Gdzie są Ekokluby: Meksyk, USA, Kostaryka, Panama, Dominikana, Salvador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Haiti, Kuba, Argentyna, Boliwia, Wenezuela, Urugwaj, Ekwador, Brazylia, Paragwaj, Peru, Chile, Guyana, Niemcy, Hiszpania, Polska, Portugalia, Maroko, Gwinea, Nigeria, Ukraina, Rosja, Ghana.

EKOKLUBY W POLSCE

W Polsce Ekokluby rozpoczęły oficjalnie swą działalność w 2005 roku, kiedy została podpisana umowa o współpracy i promocji idei pomiędzy Międzynarodową Siecią Ecoclubes a Centrum OPUS z Łodzi.

ORGANIZACJA SIECI

Grupy lokalne podzielone są w zależności od wieku na dziecięce (12 - 14 lat), młodzieżowe (14 - 18 lat) oraz dorośli (18 - 25 lat). Osoby powyżej 25 roku życia pracują jako opiekunowie oraz moderatorzy grup lokalnych. Każda z grup lokalnych ma swoje autonomiczne władze, które wybierają zarząd narodowy. Ciało to odpowiedzialne jest za realizację strategii i programów państwowych. Zarząd sieci międzynarodowej wybierany jest co roku przez prezydentów narodowych. Członkowstwo w Ekoklubach jest bezpłatne.

DZIAŁANIA SIECI

Sieć realizuje programy w ramach następujących obszarach tematycznych:

  • Energia odnawialna
  • Zrównoważone używanie wody pitnej
  • Gospodarka odpadami
  • Ekoturystyka
  • Promowanie zdrowego trybu życia


Swoje cele Sieć realizuje poprzez:

  • Wymiany i warsztaty międzynarodowe
  • Wsparcie dla nowo powstających grup
  • Edukację ekologiczna
  • Kampanie społeczne


JAK MOŻESZ WSPIERAĆ EKOKLUBY?

Aby wspierać Ekokluby możesz zostać ich członkiem: stworzyć grupę lokalną w twojej społeczności lub przyłączyć się do już istniejącej. Wspólnie możecie określić temat, nad którym chcecie pracować oraz stworzyć projekty lokalne.

Wszystkich zainteresowanych Ekoklubami zapraszamy na stronę www.ecoclubes.org lub do Centrum OPUS w Łodzi - kontakt z Agnieszką Orzechowską aorzechowska@opus.org.pl.

(wróć)