Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Kontakt

Kontakt

 
 

Zielona Linia

 Zielona Linia logo


Telefon Zielonej Linii działa w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedziałek - piątek od godziny 8. do 16.
  • we wtorki od godziny 9. do 17.

 


Na telefon Zielonej Linii można zgłaszać sprawy dotyczące:

  • czystości w mieście
  • przepełnień pojemników na odpady
  • przepełnionych ulicznych koszy na śmieci
  • zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
  • zaśmiecenia terenów
  • dzikich wysypisk śmieci
  • gospodarki odpadami komunalnymi
  • padłych zwierząt

Zielona linia 42 638 5000 - telefon interwencyjny!

 

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel. +48 42 638 49 12
fax. +48 42 638 49 09

Adres mailowy Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ: komunalny@uml.lodz.pl

Dyrekcja tel.: +48 42 638-49-12

Dyrektor Ewa Jasińska
Zastępca Dyrektora Małgorzata Gajecka
p.o. Zastępcy Dyrektora Małgorzata Ożegalska

 

Dyrektor lub jego zastępcy przyjmują interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godziny 14.00 do 17.00
Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.

 

Wewnętrzne komórki organizacyjne (kliknij po szczegóły)