Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
EkoPorady

EkoPorady

 
 

PRZEWODNIK - RADY NA ODPADY

- czyli wybrane sposoby radzenia sobie z odpadami.

Śmieci z gospodarstw domowych składają się w większości ze starych gazet i opakowań (papier, tektura), z odpadów organicznych, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, metali, tekstyliów, drewna.
Największą objętość zajmują tworzywa sztuczne (ok. 36% objętości odpadów komunalnych), w większości są to odpady po opakowaniach typu PET oraz pudełka, pojemniki, opakowania o dużej powierzchni, pojemności.
Skład odpadów zależy np. od rodzaju zabudowy, wyposażenia i rodzaju urządzeń sanitarno-grzewczych. Zmienia się on również w czasie. Skład odpadów zmienił się znacząco w porównaniu z wczesnymi latami powojennymi, kiedy ilość makulatury była pięcio czy sześciokrotnie mniejsza, składników ulegających gniciu było dwa razy więcej, nie było właściwie tworzyw sztucznych, zaś dużo większą część stanowił popiół z pieców grzewczych.
Zmiana sposobu ogrzewania (większa ilość opakowań jednorazowych, nie nadających się do spalenia w piecach) powinna wiązać się ze wzrostem objętości odpadów komunalnych. Jednak, w przyszłości nie należy spodziewać się zwiększenia udziału tworzyw sztucznych, szkła i papieru w odpadach komunalnych, gdyż opracowywany projekt ustawy o opakowaniach i opłacie produkcyjnej, zobliguje wytwórców produktów do stosowania opakowań wielokrotnego użytku.

Nie da się żyć bez papieru, ale... :
- nie kupujmy napojów w kartonach - ich opakowania są foliowane i pokryte wewnątrz aluminium, co czyni jego recykling dość trudnym;
- kupujmy zeszyty, książki i papier do pisania i rysowania wyprodukowane z makulatury;
- wybierajmy produkty o prostszych, lżejszych opakowaniach;
- przy drobnych zakupach, nie bierzmy nowej papierowej torebki ze sklepu - użyjmy starej, wcześniej otrzymanej;
- unikajmy jednorazowych kubków i talerzy;
- druga strona zapisanego papieru doskonale nadaje się do robienia notatek;
- tekturowe pudła oraz papier opakowaniowy użyjmy powtórnie;
- makulaturę wyrzucajmy do pojemników na papier;

Szkło nadaje się w 100% do ponownego użytku!
Opakowania ze szkła po umyciu mogą być używane i napełniane wielokrotnie. Z zebranej stłuczki wytłacza się nieograniczoną ilość razy nowe opakowania, np.butelki, słoiki. Ponowne wykorzystanie opakowań szklanych i stłuczki daje same korzyści:
- ogranicza zużycie surowców naturalnych, takich, jak piasek, soda;
- o połowę zmniejsza zanieczyszczenie wody;
- zmniejsza ilość składowanych śmieci (szkło nigdy nie ulega rozkładowi, ale może być wielokrotnie wykorzystane);
- każda ponownie wykorzystana butelka to oszczędność energii równa tej, jaka potrzebna jest, aby przez całą noc paliła się żarówka.

Co możesz zrobić od zaraz z tworzywami sztucznymi?
- na zakupy zabieraj swoją torbę zamiast korzystać z reklamówek;
- plastikowe opakowania (butelki) wyrzucaj zgniecione bez nakrętek;
- kupuj napoje w szklanych, zwrotnych butelkach;
- gdzie to możliwe, zastępuj przedmioty jednorazowe trwałymi;
- dbaj o swoje plastikowe zabawki, to będą Ci długo służyły, a jak z nich „wyrośniesz”, podaruj innym.

 

Wykorzystane fragmenty przewodnika „Rady na odpady czyli wybrane sposoby radzenia sobie z odpadami”. Przewodnik przygotował zespół Ekokluby Polska.