Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Czystość

Czystość

 
 

Czystość Miasta w jednym miejscu

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi, przejął od Zarządu Dróg i Transportu zadania utrzymania czystości na drogach publicznych. Wszelkie uwagi dotyczące stanu czystości na drogach publicznych można kierować drogą telefoniczną pod numer 42 638-49-73.


Wydział Gospodarki Komunalnej przejął również obowiązki związane z utrzymaniem czystości na terenach gminnych, które dotychczas prowadziły referaty komunalne Centrów Obsługi Mieszkańców. Mieszkańcy Łodzi mogą kierować swoje uwagi telefonicznie bezpośrednio do Oddziału Utrzymania Czystości na Terenach Gminnych pod numer 42 638-53-51.


Przypominamy, iż wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące czystości Miasta można przekazywać telefonicznie pod numer Zielonej linii: 42 638-50-00 albo drogą elektroniczną na Forum strony www.czystemiasto.uml.lodz.pl