Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Czysta elewacja

Czysta elewacja

 
 

Celem programu jest zapobieganie zjawisku graffiti oraz nielegalnej reklamy. Nasze działania ukierunkowane są na:

1. wyszukiwanie na terenie miasta nielegalnych ogłoszeń, reklam, plakatów oraz napisów i zgłaszanie ich odpowiednim służbom a także kontakt z pokrzywdzonymi i wskazywanie odpowiednich procedur w celu naprawienia szkody.

2. zapewnienie reklamodawcom sieci miejsc do bezpłatnego plakatowania poprzez:

  • utrzymywanie przez UMŁ sieci tablic ogłoszeniowych i plakatów,
  • zachęcanie administracji budynków, spółdzielni mieszkaniowych do wyposażania nieruchomości w tablice i utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

3. informowanie mieszkańców Łodzi o możliwościach legalnego reklamowania się oraz konsekwencjach nielegalnej reklamy.

 

Poradnik dla pokrzywdzonych w wyniku zniszczenia elewacji (pobierz w formacie PDF)


Informacja na temat legalnego reklamowania się na terenie Łodzi (pobierz w formacie PDF)

Gdzie można bezpłatnie umieszczać ogłoszenia?

Najlepszym miejscem do umieszczania ogłoszeń, ulotek, plakatów są tablice ogłoszeniowe umiejscowione przy wejściach do budynków. Każdy z mieszkańców może zaznajomić się z treścią takiej reklamy. Nasze działania zmierzają do tego, aby każdy budynek mieszkalny w Łodzi wyposażony był w dużą, czystą tablicę ogłoszeniową.

Ponadto Urząd Miasta Łodzi utrzymuje sieć darmowych słupów oraz tablic ogłoszeniowych, których listę można znaleźć na stronie internetowej Czyste Miasto. Najwięcej słupów i tablic znajduje się w dzielnicy Śródmieście, która jest najchętniej odwiedzanym rejonem miasta. Listę miejsc można znaleźć poniżej.

Gdzie jest to zabronione?Niedozwolone ogłoszenia

Umieszczane ogłoszeń zabronione jest w miejscach, co do których nie ma wyraźnego zezwolenia udzielonego przez właściciela nieruchomości. Miejscami służącymi do ogłaszania się są tablice i słupy ogłoszeniowe. W innych miejscach ogłoszenia umieszczać można tylko za wyraźną zgodą właściciela obiektu.

Przykładowo: na niektórych latarniach nie ma naklejki informującej o konsekwencjach nielegalnego ogłaszania - nie oznacza to jednak, że można się na takiej latarni reklamować.

Co grozi za nielegalnie umieszczone ogłoszenie?

Umieszczenie afiszu, ulotki, ogłoszenia w miejscu do tego nie przeznaczonym jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 63a kodeksu wykroczeń). W przypadku spowodowania strat materialnych powyżej 250 zł czyn taki jest przestępstwem zniszczenia mienia (art. 288 kodeksu karnego). Ponadto poszkodowany ma prawo domagać się od sprawcy lub zlecającego odszkodowania za zniszczoną powierzchnię na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 kodeksu cywilnego).

Uwaga: Informacje o firmach nielegalnie reklamujących się zostaną zamieszczone na stronie Czyste Miasto oraz przekazane do mediów w celu nagłośnienia karygodnego procederu uderzającego w interesy lokalnej społeczności.

 

Procedura postępowania w przypadku ujęcia sprawcy dewastacji elewacji

Procedura postępowania "Czysta Elewacja"
Skrócona procedura postępowania "Czysta Elewacja"
Wzór pozwu do sądu o odszkodowanie

 

Akty prawne związane z Czystą Elewacją ...

... dostępne są na naszej stronie w dziale "Do pobrania"

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej...

… skontaktuj się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej:

Email: czystaelewacja@uml.lodz.pl.

Adres: ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź.

Telefon: Zielona Linia 42-638-5000, program Czysta Elewacja 42-638-49-34.