Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Akty prawne

Akty prawne

 
 

Prawo miejscowe

Prawo Unii Europejskiej

Prawo krajowe

Program Czysta Elewacja

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź" na lata 2004-2006

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź" na lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi - PGO-Łódź" na lata 2009-2010

Sprawozdanie końcowe z badań odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi, przeprowadzonych w okresie kwiecień 2008 - marzec 2009

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2015 r. (po korekcie)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi za 2016 r.