Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Rzeki i zbiorniki wodne

Rzeki i zbiorniki wodne

 
 
Zabiegi przyrodnicze w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego „Majerowskie Błota”

Informujemy, że Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzedu Miasta realizuje w miesiącach od września do listopada 2019 roku  zabiegi przyrodnicze w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego „Majerowskie Błota” w Łodzi.

Celem wykonania zabiegów jest zahamowanie procesu lądowienia terenu dawnego zbiornika i zachowanie flory i fauny charakterystycznej dla tego ekosystemu. Prace konserwacyjne polegać będą między innymi na zebraniu zalegającego materiału mineralnego i organicznego do poziomu występowania wód gruntowych na obszarze ok. 0,5 - 0,8 ha w miejscu dawnego zbiornika wodnego i miejscu obecnego okresowego stagnowania wody oraz na wykonaniu zabiegów ochronnych polegających na zahamowaniu sukcesji ekologicznej na pozostałej powierzchni obiektu.

 

 Zabiegi przyrodnicze w ramach ochrony czynnej użytku ekologicznego „Majerowskie Błota” dofinansowano, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości

298 914 zł.

Całkowity koszt prac wyniesie 341 500 zł.

http://www.wfosigw.lodz.pl/