Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Czystość

Czystość

 
 

Czystość Miasta w jednym miejscu

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przejął od Zarządu Dróg i Transportu zadania utrzymania czystości na drogach publicznych.

Pytania oraz zgłoszenia dotyczące zadań realizowanych przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej z zakresów gospodarki odpadami oraz czystości na terenach miejskich:

  Oddział Oczyszczania Miasta - dzikie wysypiska, nieuporządkowane tereny, koszenie traw, odśnieżanie w ramach Akcji Zima itp.:

ZIELONA LINIA 42 638 5000 - TELEFON INTERWENCYJNY!

Telefon Zielonej Linii działa w godzinach pracy Urzędu:

 • poniedziałek - piątek od godziny 8:00 do 16:00
 • we wtorki od godziny 9:00 do 17:00

Na telefon Zielonej Linii można zgłaszać sprawy dotyczące:

 • czystości w mieście,
 • przepełnień pojemników na odpady,
 • przepełnionych ulicznych koszy na śmieci,
 • zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 • zaśmiecenia terenów,
 • dzikich wysypisk śmieci,
 • gospodarki odpadami komunalnymi,
 • padłych zwierząt.

Pracownicy obsługujący numer interwencyjny nie udzielają informacji na temat terminów załatwienia zgłoszeń. Pełnią jedynie działania informacyjne i pośredniczące. W celu uzyskania szczegółów realizacji przyjętego zgłoszenia należy kontaktować się bezpośrednio ze wskazanymi pracownikami komórek wewnętrznych Wydziału Gospodarki Komunalnej.