Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

 
 W celu dopisania zadania/inwestycji do harmonogramu rzeczowo finansowego znajdującego się w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi" (PGN) należy pobrać i wypełnić ankietę (dla właściwego sektora). Następnie należy złożyć wniosek (forma dowolna) o wpisanie danego zadania do PGNu załączając wypełnioną dla niego ankietę. Jeśli wnioskodawca planuje umieścić kilka zadań w PGNie należy to opisać w jednym wniosku i jeśli są to zadania z tego samego sektora to również w jednej tabeli. Wnioski należy składać na adres:
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
oraz skany wniosków i wersje edytowalne ankiet na adres mailowy: komunalny@uml.lodz.pl

Informujemy, że procedura aktualizacji dokumentu PGN może trwać nawet do 3 m-cy, dlatego też pierwszy nabór wniosków aktualizacyjnych kończy się z dniem 29 kwietnia br. Kolejny nabór wniosków aktualizacyjnych planujemy jesienią br.

Poniżej dostępne do pobrania ankiety dla zadań z następujących sektorów: