Prawo | Do pobrania
Organizacje Pozarządowe
 
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej

 
 

W celu dopisania zadania/inwestycji do harmonogramu rzeczowo finansowego znajdującego się w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi" (PGN) należy pobrać i wypełnić Kartę projektu. Prosimy również o wypełnienie dla zgłaszanego zadania/inwestycji ankiety o nazwie „Dane o zużyciu energii za rok 2019” (jeśli takie zużycia energii wystąpiły). Następnie należy złożyć wniosek (forma dowolna) o wpisanie danego zadania do PGN-u załączając wypełnioną dla niego Kartę projektu i ankietę o nazwie „Dane o zużyciu energii za rok 2019”. Jeśli wnioskodawca planuje umieścić kilka zadań w PGN-ie należy to opisać w osobnych Kartach projektu wraz z ankietą o zużyciach.  Wnioski należy składać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź
oraz skany wniosków i wersje edytowalne Karty Projektu i ankiety na adres mailowy: komunalny@uml.lodz.pl

Informujemy, że procedura aktualizacji dokumentu PGN może trwać nawet do 5 m-cy, dlatego też V nabór wniosków aktualizacyjnych kończy się z dniem 31 maja br. Kolejny nabór wniosków aktualizacyjnych planujemy wiosną 2021 r.
Poniżej dostępne do pobrania Karta projektu i ankieta „Dane o zużyciu energii za rok 2019”.

Karta projektu

Dane_o_zuzyciu_energii__szablon_za_rok_2019.doc